Vragenlijst mate van overlast

reduceren overlast

We starten natuurlijk eerst met een nulmeting van onze huidige mate van overlast. We hebben dus eerst zorgvuldig een vragenlijst opgesteld, die bewoners van projecten waar we werkzaam zijn, invullen op het moment dat de eventuele overlast plaats vindt (voor het zo eerlijk mogelijke verhaal, want dat willen we). Die vragenlijst is opgesteld en wordt bij elk project onder bewoners verspreid. December 2023 maken we de balans op en zien we naar verwachting waar we als eerste mee aan de slag moeten. Daar maken we vervolgens een actieplan op.