Ketensamenwerking

Echte (keten)samenwerking is essentieel. Alleen samen maken we kans tegen de grote uitdagingen waar onze generaties voor staan. En die samenwerking begint bij vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, als mens, als organisatie én in de manier van samenwerken.
Ketensamenwerking Orly & Endevoets

Uit empirisch onderzoek van Noordhuis (bron: Noordhuis, M. (2015)) blijkt de winst op alle vlakken juist in de voorbereidingsfase, de initiatief- en ontwerpfase te zitten.

Voor ons allemaal als ketenteam. Wat het ons oplevert? Zo min mogelijk faalkosten, minimale risico’s, efficiënte processen, strakke afstemming tussen de diverse partijen en daardoor blije gezichten!

Dus zitten we zo vroeg mogelijk in het proces met alle betrokken partijen bij elkaar en zorgen we voor gestructureerd en degelijk projectmanagement voor de hele keten, voor strakke rapportages en relevante prestatie-indicatoren. Volledig ondersteund door de slimste informatiesystemen. Strakke samenwerking levert de beste en mooiste resultaten op. Voor iedereen!

Uit empirisch onderzoek van Noordhuis (bron: Noordhuis, M. (2015)) blijkt de winst op alle vlakken juist in de voorbereidingsfase, de initiatief- en ontwerpfase te zitten.

Grafiek Noordhuis - Ketensamenwerking
Klik voor vergroting

Ketenrijpheid;
interne ketensamenwerking

We hebben hard gewerkt aan onze eigen ketenrijpheid, interne ketensamenwerking als het ware. We hebben hiervoor de traditionele projectaanpak, het zogenaamde schuttingmodel doorbroken. Dus niet van discipline naar discipline, maar alle disciplines vanaf het eerste uur, direct met elkaar aan tafel zetten. We maken samen plannen en treffen samen de voorbereidingen. Het levert tijd, efficiency, overzicht en beduidend minder faalkosten, op. Deze werkwijze vertaald naar échte externe ketensamenwerking betekent renderende resultaten op het gebied van doorlooptijd, kwaliteit en geld. Voor alle betrokken partijen!

Ketensamenwerking illustratie

Onze samenwerkende ketenpartners