Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is ontstaan als oplossing voor de problematiek in de traditionele bouw. Door in de hele keten samen te werken (vanaf ontwerp tot aan oplevering) leveren we een hogere kwaliteit van eindproducten. Ook leidt het tot minder verspilling en daagt het uit tot innovatie. Ketensamenwerking krijgt pas echt waarde als de samenwerking projectoverstijgend is. Vertrouwen is hierin voor ons de belangrijkste pijler. Vertrouwen in elkaar als mens, vertrouwen in de organisatie en vertrouwen in de manier van samenwerken.

Onze visie op ketensamenwerking is dat de samenwerking pas echt waarde krijgt als deze projectoverstijgend is. Daarom deinzen wij niet terug voor een lange termijn verbintenis. Wij weten dat vertrouwen daarin een cruciale rol speelt. Jouw vertrouwen is daarom ons meest kostbare goed.

De grafiek aan de rechterkant maakt visueel in welke fase ketensamenwerking het meest impact maakt. In de initiatieffase is het verbeterpotentieel in de samenwerking het hoogst. De specificaties zijn dan nog niet definitief. Daardoor zijn de kosten voor aanpassingen het laagst. Dat betekent dat ketensamenwerking in de initiatieffase de grootste impact kan maken. De specificaties liggen nog niet vast, dus deze aanpassen of bijsturen kost weinig tot niets. Doordat elke schakel in de keten haar expertise heeft en vanuit die expertise naar het projectplan kijkt, komt alle informatie in de initiatieffase samen.

Ook in de ontwerpfase is veel winst te behalen. Hoewel het plan in die fase meer vorm heeft gekregen en de specificaties duidelijker zijn, zijn de aanpassingskosten nog steeds relatief laag. Dat maakt het verbeterpotentieel in de samenwerking nog steeds vrij hoog. Vanaf deze fase neemt het verbeterpotentieel in de samenwerking snel af. In de uitvoeringsfase is dat er nauwelijks meer en in de exploitatiefase is het er niet meer.

Juist omdat het zo logisch is, voelen wij een enorme innerlijke motivatie om als keten samen te werken. Los van het feit dat het resultaat beter is, is het ook veel leuker!

Klik voor vergroting

Uit empirisch onderzoek van Noordhuis (bron: Noordhuis, M. (2015)) blijkt de winst op alle vlakken juist in de voorbereidingsfase, de initiatief- en ontwerpfase te zitten.

Grafiek Noordhuis - Ketensamenwerking
Klik voor vergroting

RGS-werken

Wij werken graag resultaatgericht samen. Dit noemen we RGS werken, oftewel: Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Dit houdt in dat we samen met de vastgoedeigenaar bepalen aan welke prestatie-eisen het vastgoed de komende jaren moet voldoen. Dit is afhankelijk van de wensen van de vastgoedeigenaar. Hierdoor wordt het gewenste resultaat van de maatregelen heel concreet gemaakt. Op basis van deze wensen gaan we samen met de eigenaar en andere betrokken partijen aan de slag met een passend onderhoudsscenario. Dat begint natuurlijk met grondige inspecties. Zo onderzoeken wij waar de gebreken van het vastgoed zitten en waardoor deze zijn ontstaan. Op basis daarvan maken we een geschikt plan van aanpak. Hierbij maken we er een sport van om de totale onderhoudskosten en de bijkomende overlast voor de bewoner te verminderen.

Kortom, resultaatgericht werken zorgt dus voor minder faalkosten, een afname in de totale onderhoudskosten over meerdere jaren, een hogere kwaliteit van werk, een beter doordacht werkproces én mogelijke innovaties. Dat is natuurlijk wat wij allemaal willen. Daarom is het voor ons belangrijk om RGS te werken.

Ketensamenwerking illustratie

Opdrachtgevers