Vastgoed verduurzamen

Samen staan we voor een grote verduurzamingsopgave. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat het overgrote deel van de Nederlandse woningvoorraad in 2050 energieneutraal moet zijn. Om die doelstelling te behalen, is samenwerking meer dan ooit nodig. Wij voelen de verantwoordelijkheid om vastgoedeigenaren in deze transitie te helpen. Door middel van energetische renovaties dragen wij hier aan bij.

Bouwen aan morgen

Samen met woningcorporaties, bouwbedrijven, (toe)leveranciers en overheidsinstellingen zetten wij ons waar mogelijk 100% in voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dat doen we door gezamenlijk bewust te kiezen voor het verduurzamen van woningen. Wij steken onze handen uit de mouwen om woningen om te toveren tot (bijna) NOM-woningen of het energielabel te verbeteren. Daarbij gaan wij geen enkele uitdaging uit de weg. Wij geloven erin dat je samen altijd tot een passende oplossing komt. De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelstelling dragen wij samen. Laten we onze schouders eronder zetten en ervoor gaan!

Projectmatig verduurzamingen aanpak(ken)

De verduurzaming van het bestaande vastgoed is een van de grootste uitdagingen in de komende decennia. Wij kunnen hier als ketenpartner een positieve bijdrage aan leveren. Of het nu gaat om het renoveren en verduurzamen van 10 woningen, 150 woningen of alles daartussen in én daarbuitenom. Wij pakken elke uitdaging aan. Dit kan zowel in de vorm van een meerjarig programma, maar ook projectmatig. Werken in de vorm van een meerjarig programma biedt veel voordelen. Bijvoorbeeld een betere planbaarheid en een hogere processnelheid, maar ook hogere kwaliteit en bewonerstevredenheid. Wij lichten graag toe hoe wij verduurzamingsprojecten aanpakken.

Het begint allemaal met een mooi initiatief – een klantvraag – om vastgoed te verduurzamen. Een uitdaging die wij graag aanpakken. Daarom vertellen wij meer over onze procesmatige aanpak. Aan de hand van het idee van de opdrachtgever, maken wij een inventarisatie. Wat zijn de wensen, hoe staat het ervoor met de techniek, wat leeft er in de wijk? Als dat scherp is, kijken we naar de mogelijke scenario’s. Welke maatregelenpakketten kunnen we aanbieden naar aanleiding van de inventarisatie. Zo neemt onze opdrachtgever met een gerust gevoel een besluit over welk maatregelenpakket het beste past.

Als het maatregelenpakket helder is, gaan we aan de slag met een plan. Hoe pakken we de uitvoering aan? Wat is daarvoor nodig? We kijken ook naar de communicatie. De bewoner wordt natuurlijk niet vergeten. Als alles duidelijk is en iedereen tevreden, ondertekenen we het contract. Een moment om op te proosten! Dit contract staat namelijk symbool voor de start van onze duurzame samenwerking.

De start van onze duurzame samenwerking is ook het startsignaal voor de werkvoorbereiding. Een noodzakelijke stap, zodat de uitvoering later soepel verloopt. Als alles in kannen en kruiken is, starten we met de uitvoering. Voor ons stopt het daar niet. Bij een goede oplevering hoort ook de nazorg. Het is namelijk belangrijk dat bewoners goed leren omgaan met hun nieuwe woning. Dat is niet niks! Daarom blijven we graag betrokken. Voor ons is het project pas écht opgeleverd als iedereen tevreden is, van opdrachtgever tot bewoner.

Voor ons is een project pas écht opgeleverd als iedereen tevreden is, van opdrachtgever tot bewoner.

Energetisch Renoveren - Orly & Endevoets - Kartrekker

(D)EFG, weg ermee!

In sommige gevallen is het renoveren van de woning (nog) niet nodig, maar het verduurzamen wel. Bijvoorbeeld voor woningen met een (D), E, F of G-label. Woningen met deze energielabels moeten de komende jaren versneld verduurzaamd worden. Voor woningcorporaties geldt dat woningen met een (D), E, F of G-label in 2028 uitgefaseerd moeten zijn. Een flinke opgave waar wij als verduurzamingspartner graag bij willen en kunnen helpen. Of het nu gaat om dakisolatie, vloerisolatie, glasvervanging, spouwmuurisolatie, tochtstrippen plaatsen of rookmelders vervangen: wij zorgen ervoor. Wij treffen alle noodzakelijke maatregelen om de woningen energiezuiniger te maken én het wooncomfort te verhogen. Vanzelfsprekend organiseren wij hierbij alle communicatie richting de bewoner. Zo is er altijd één aanspreekpunt.

Samen met de opdrachtgever denken wij graag na over de meest passende route. Zo kan er gekozen worden voor een projectmatige aanpak, maar ook voor een aanpak waarbij woningen in serie van één worden verduurzaamd. Ongeacht de aanpak, wij zorgen voor een op maat gemaakt proces met een vast en toegewijd team. Wij streven ernaar om de informatiestromen zoveel als mogelijk te automariseren en digitaliseren. Zo kunnen wij opnames, BENG-vastleggingen en opleveringen met één druk op de knop delen met andere betrokkenen. Bijvoorbeeld met het bureau dat de energielabels actualiseert en afmeld. Zo minimaliseren wij de overlast voor de bewoner, want er zijn minder handelingen en huisbezoeken mogelijk.

Bewonerscommunicatie

Goede, effectieve bewonerscommunicatie is voor al onze diensten van groot belang. Bij energetisch renoveren staat het voor ons zelfs bovenaan de lijst. Het project kan immers alleen worden uitgevoerd als bewoners akkoord gaan met de voorgenomen projectplannen. De bewoner staat centraal. Niet alleen omdat er zonder draagvlak bij bewoners geen project komt, maar ook omdat het hun huis is waar wij aan het werk gaan. Wij zijn pas tevreden als de bewoner dat ook is. Daar zetten wij een stapje extra voor. Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding van de bewonerscommunicatie.

Daarnaast heeft een energetische renovatie tijdelijk grote impact op de leefsituatie van de bewoner. We zijn vaak op veel verschillende plekken in de woning aan het werk. Dat mag niet onderschat worden. Goede begeleiding voor, tijdens en na de uitvoering van deze werkzaamheden is dan ook onmisbaar. Dat is bij de bewonersconsulent in ons team in goede handen. De manier van communiceren stemmen wij op het project af. Onze ervaring is dat dit per wijk zo kan verschillen, dat dit echt om maatwerk vraagt.