Planmatig onderhoud

Wij zijn schilrenovators van vastgoed van boven naar beneden en van links naar rechts. We zien wanneer onderhoud nodig is en op welke termijn. Dus plannen we vooruit en zodanig dat de werkzaamheden zoveel mogelijk worden geclusterd.

Buitenschil van A tot Z

We zorgen ervoor dat de schil altijd netjes en goed onderhouden is. Zeker als we vooruitplannen met bijvoorbeeld woningcorporaties, merken we dat dit ook rust geeft bij de opdrachtgever. Het is bekeken, gepland én het wordt onderhouden.

We denken dus graag vooraf mee over een onderhoudsstrategie die past binnen de beheerplannen van het vastgoed. Zo zorgen we samen voor een duurzaam voortbestaan van onze woningvoorraad in Nederland. Én het behalen van de energietransitie. Met onze eigen vakmannen, vanaf onze eigen steigers. Schilonderhoud van A tot Z.

planmatig schilonderhoud helftheuvelflat

Kartrekker

Leg de touwtjes gerust in onze handen en laat ons de kar trekken. Wij werken resultaat gericht samen, door met alle onderaannemers direct in de voorbereidingsfase om tafel te gaan. Samen maken we het plan en samen werken we aan en naar hetzelfde doel. We bewaken de voortgang en het proces en zien door de grondige voorbereiding hoe efficiënt en doelgericht het project verloopt. Het saamhorigheidsgevoel dat ontstaat zorgt voor cohesie en leidt uiteindelijk naar het mooiste resultaat, een soepel verloop met minimale faalkosten en minimale overlast voor bewoners.

Het moet gewoon goed zijn, wat we ook maken.

Planmatig Onderhoud - Orly & Endevoets

1 team – 1 taak

Zorgvuldigheid zit hem niet alleen in de uitvoering. Het begint juist bij de afstemming tussen jouw wens en onze invulling daarvan.

Energetisch renoveren - 1 team 1 taak

We zetten een vast team op het project

Vanaf het allereerste moment tot het allerlaatste. Altijd dezelfde gezichten. Korte lijnen dus. We werken uitsluitend met “eigen” vakmensen. In dienst bij ons. Focus en betrokkenheid. En belangrijker nog; het zijn stuk voor stuk blije mensen met ongelooflijk veel fatsoen, die kei hard werken en hun vak uitermate goed verstaan.

Bewoners-
communicatie

spread omwonendencommunicatie De Grote Kerk
blij met boodschappentas

Uiteindelijk hebben de bewoners te maken met onze werkzaamheden en dus met onze aanwezigheid. We snappen heel goed dat dit impact heeft op de bewoners. Daarom is zorgvuldige communicatie zo essentieel. Per project maken we geheel op de bewoners afgestemde communicatiemiddelen.

(omwonende) communicatie - Orly & Endevoets

De bewoners, de werkzaamheden en de mate van overlast bepalen de communicatiemix. Dat we alle betrokkenen goed informeren is in ieder geval zeker!

Bewonerscommunicatie Orly & Endevoets

Met oog voor mens en planeet

Met onze werkzaamheden zorgen we ervoor dat het vastgoed toekomstbestendig is. We kiezen onze materialen en werkwijze zorgvuldig, zodat we ook het milieu en onze mensen sparen. We kiezen voor duurzame en bij voorkeur circulaire materialen en gebruiken technieken en apparatuur die de fysieke belasting van onze vaklieden minimaliseren. We doen wat we kunnen en nemen onze verantwoordelijkheid. Zoals het hoort, zoals het moet.