Restaureren

Restaureren betekent voor ons, de schil van monumentaal vastgoed in ere herstellen. Het idee dat we een essentiële bijdrage leveren aan het behoud en voortbestaan van een stukje geschiedenis, maakt ons werk zo mooi en zinvol.

Buitenschil van A tot Z

In eigen beheer maken we casco restauratiewerk voor vastgoedeigenaren en restauratie aannemers. Een zorgvuldige voorbereiding is uiterst belangrijk, dus verdiepen we ons in de geschiedenis en de problematiek van het vastgoed. Zie je onze medewerkers aan het werk? Dan zie je precisie, geduld en gedrevenheid. Een vak apart, waar we trots op zijn. Prachtig werk.

De Grote Kerk – ’s-Hertogenbosch - Orly & Endevoets

Kartrekker

Leg de touwtjes gerust in onze handen en laat ons de kar trekken. Wij werken resultaat gericht samen, door met samenwerkende partijen direct in de voorbereidingsfase om tafel te gaan. Samen maken we het plan en samen werken we aan en naar hetzelfde doel. We bewaken de voortgang en het proces en zien door de grondige voorbereiding hoe efficiënt en doelgericht het project verloopt. Het saamhorigheidsgevoel dat ontstaat zorgt voor cohesie en leidt uiteindelijk naar het mooiste resultaat, een soepel verloop met minimale faalkosten en minimale overlast voor omwonenden.

Onze vakmannen betrekken we direct, zodat ze exact weten wat we gezamenlijk opleveren.

Timmerman - Orly & Endevoets

1 team – 1 taak

Zorgvuldigheid zit hem niet alleen in de uitvoering. Het begint juist bij de afstemming tussen jouw wens en onze invulling daarvan. Wij werken met vaste teams zodat iedereen van begin af aan betrokken én geïnformeerd is en exact weet wat het eindresultaat moet zijn.

1 team - 1 taak - Orly & Endevoets

We betrekken direct iedereen, inclusief de restaurateurs bij de restauratievraag

De betrokkenheid en motivatie is daarmee direct gestart. Vanaf dan weten alle betrokkenen waar we over praten. We zetten dus een vast team restaurateurs op je project. Onze projectleider is van begin tot eind jouw aanspreekpunt en onze vakmannen op de steiger weten van de hoed tot de rand en laten pas los, als de werkzaamheden helemaal zijn afgerond. Stuk voor stuk vaklui die hun ambacht/vak tot in de puntjes verstaan.

(Omwonende)
communicatie

omwonende communicatie De Grote Kerk
(omwonende) communicatie - Orly & Endevoets

Wanneer monumentaal vastgoed  tussen woningen of winkels staat, of als het historisch erfgoed bewoond wordt, is het belangrijk de betrokkenen goed te informeren. We kijken naar de situatie, doelgroep en omvang van de werkzaamheden en ontwikkelen daarvoor communicatiemiddelen die naadloos aansluiten.

(omwonende) communicatie - Orly & Endevoets

We informeren de betrokkenen over de werkzaamheden en de mogelijke hinder en/of overlast die hiermee gepaard gaat. We vertellen ze uiteraard ook welke prachtige resultaten onze werkzaamheden uiteindelijk opleveren. Wij zorgen er hoe dan ook voor dat alle betrokkenen goed, duidelijk en zorgvuldig geïnformeerd zijn.

woonbedrijf Drents Dorp bewonerscommunicatie binnenzijde

Met oog voor mens en planeet

Met onze restauratiewerkzaamheden zorgen we ervoor dat het vastgoed toekomstbestendig is. We kiezen onze materialen en werkwijze zorgvuldig, zodat we ook het milieu en onze mensen sparen. We kiezen bewust (zoveel mogelijk) voor duurzame en bij voorkeur circulaire materialen en gebruiken technieken en apparatuur die de fysieke belasting van onze vaklieden minimaliseren. Benieuwd naar onze weg naar duurzaamheid?

Oog voor mens en planeet - Orly & Endevoets
ERM - Kwaliteit

ERM gecertificeerd

Historisch erfgoed restaureren moet zorgvuldig gebeuren. Alleen vakmannen mogen deze klus klaren. Vakmannen met specialistische kennis en liefde voor historische materialen, die tegelijkertijd ook de nieuwste technieken beheersen. Stichting “Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg” geeft daarom het certificaat “Erkend Restauratie bedrijf’ af, zodat jij weet dat wij alléén met professionals, vastgoed restaureren. Onze ervaren restaurateurs zijn echte restaurateurs in hart en nieren,  met liefde voor het vak én historie!