Duurzaamheid

Duurzaam werken en ondernemen is voor ons vanzelfsprekend. Wij zijn continu op zoek naar manieren om ons werk duurzamer uit te voeren, maar daar stopt het niet. Wij willen graag méér doen. De omgeving beter achterlaten dan toen wij begonnen. Het liefste samen met onze leveranciers, opdrachtgevers, ketenpartners en eigen collega’s. Om te waarborgen dat wij blijven nadenken over duurzaamheid, hebben wij vier actieve themagroepen opgericht binnen onze organisatie.
Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven

Samen met onze (keten)partners streven we naar het verminderen van overlast voor bewoners. De leefbaarheid in de wijken willen wij juist verbeteren. Ons doel is om de wijk beter achter te laten dan toen we begonnen, in elk opzicht. Kwaliteit van leven gaat voor ons namelijk ook over de bewoners waarvan wij de woning mogen verbeteren.

Kwaliteit van werk

Kwaliteit van werk

Werkgeluk is voor ons erg belangrijk. Dat betekent dat collega’s op de juiste plek zitten, dat er ruimte is voor talent, ambitie en goede ideeën. Daarbij streven we naar een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Om die resultaten te meten, gebruiken wij een app. Zo zien we waar onze groeikansen liggen.

Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Voor ons is het vanzelfsprekend om natuur te integreren in onze projectaanpak. Daardoor doen we niet alleen iets terug voor de natuur, maar zorgen wij ook voor prettige plekken waar mens en dier samen kunnen leven en genieten.

Materiaal

Materiaal

Er zijn al veel oplossingen die circulair werken mogelijk maken. Wij kijken dan ook eerst of er materialen hergebruikt kunnen worden. Als er nieuwe materialen worden toegevoegd, kiezen wij het liefst voor natuurlijke materialen.

Energie en vervoer

Energie en vervoer

Voor zover de innovatie het toelaat, kiezen wij voor elektrische alternatieven. Dat geldt ook voor projectgebonden transport. Uiteindelijk willen wij zelfvoorzienend zijn in onze energievraag.

Wall of duurzaamheid

In het hart van ons kantoor, bij de receptie, staat onze wall of duurzaamheid. Daar hangen al onze lopende acties, ideeën, initiatieven en innovaties. Zo is iedereen op de hoogte. Natuurlijk staat het onze bezoekers vrij om ideeën te delen op de wall of duurzaamheid. In dit geval geldt: hoe meer ideeën, hoe beter!

Wall of duurzaamheid
Wall of duurzaamheid - Orly & Endevoets
Energetisch renoveren - Innovatie

Box of Blox

Wij hebben onze eigen duurzame oplossing voor gevelisolatie: Box of Blox. Vanuit de wens om zo min mogelijk schadelijke impact te hebben op mens en milieu, ontstond het idee tot legolisering van gevelisolatie. Eenvoudig te bouwen en te monteren. Een ik-doe-het-zelf concept, maar dan voor duurzame energetische renovatieprojecten.