Kantoorhelden

Een jonge man in de functie van uitvoerder, gekleed in werkkleding geschikt voor de bouw

Uitvoerder