Orly & Endevoets behaalt hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)!

Orly & Endevoets behaalt hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)!

Orly & Endevoets behaalt hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)! 1587 1587 Orly & Endevoets
''Voor Orly & Endevoets is maatschappelijk verantwoord ondernemen een gegeven. Het zit in onze DNA. Deze certificering is dus een mooie weerspiegeling van wat er binnen Orly & Endevoets leeft.''

Orly & Endevoets geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om te werken. Zij worden door ervaren medewerkers intern opgeleid en begeleid op de werkvloer. Met de inzet gericht op deze doelgroep heeft Orly & Endevoets op 1 januari 2024 een hercertificering behaald voor trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Orly & Endevoets is sinds 1 oktober 2015 PSO-gecertificeerd. Elke twee jaar vindt er een audit plaats om te controleren of een organisatie nog steeds aan de vereisten voor het PSO-keurmerk voldoen. Zo wordt de kwaliteit van de certificering bewaakt. Directeur Berrie Endevoets is trots op het behalen van de hoogste PSO-trede: ‘Voor Orly & Endevoets is maatschappelijk verantwoord ondernemen een gegeven. Het zit in onze DNA. Deze certificering is dus een mooie weerspiegeling van wat er binnen Orly & Endevoets leeft.’

Wat is de PSO?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Er is gemeten hoe Orly & Endevoets scoort ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vastgesteld is dat Orly & Endevoets meer dan gemiddeld bijdraagt aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Daarmee heeft Orly & Endevoets de hoogste PSO-trede behaald.

Samenwerken met Orly & Endevoets versterkt het sociale gezicht van andere organisaties

De PSO-certificering van Orly & Endevoets heeft voordelen voor de organisaties die samenwerken met Orly & Endevoets. Door te kiezen voor Orly & Endevoets dragen deze organisaties op indirecte wijze bij aan socialer ondernemen. Zij laten nadrukkelijk een sociaal gezicht zien aan medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten. Alle indirecte bijdragen tellen ook mee bij de beoordeling van een mogelijke PSO-certificering voor deze organisaties. Wanneer Orly & Endevoets een project uitvoert, dan mag de opdrachtgever de sociale bijdrage die Orly & Endevoets levert optellen bij het eigen resultaat voor een sociale bijdrage. Zo kunnen zij hun sociale doelstellingen behalen.

Het certificaat vind je hier.

Heeft u vragen?

Deel dit bericht