Nu of nooit voor roze kasteel Land van Ooit – Drunen

Nu of nooit voor roze kasteel Land van Ooit – Drunen

Nu of nooit voor roze kasteel Land van Ooit – Drunen 1600 1067 Orly & Endevoets
kasteel Land van Ooit - Drunen - Orly & Endevoets

Project samenvatting

Opdrachtgever: Van Dinther Bouwbedrijf
Locatie: Drunen
Werkzaamheden:
  • verwijderen oude (roze) verflagen
  • vervangen van het complete voegwerk
  • herstellen van het metselwerk
  • snijvoegwerk maken in het oudste gedeelte

Voor het roze kasteel van ‘Het Land van Ooit’ was het nu of nooit. Door de roze verf ging de kwaliteit van het gebouw sterk achteruit. Een historisch pand als dit moet natuurlijk behouden blijven. Trots dat we dit schitterende vastgoed weer in ere hebben mogen herstellen.

Het gebouw bestaat uit een oorspronkelijk kasteel en een latere aanbouw. De aanbouw is volledig gesloopt. Wij zorgden voor de originele bebouwing. We hebben de oude (roze) verflagen verwijderd en vervangen het complete voegwerk hersteld. Daarnaast hebben we het metselwerk hersteld en het snijvoegwerk in het oudste gedeelte gemaakt. Tot slot hebben we de gevels met een zogenaamd “dampopen systeem” geschilderd. Door deze verf kan het vocht er wel uit en behouden we dus de gevel en het voegwerk. Een prachtig project waar we heel trots op zijn!

 

Stukje geschiedenis
Het kasteel werd omstreeks 1230 gebouwd. Dit was een groot complex dat uit verschillende gebouwen bestond. Het kasteel van Drunen werd ook wel Steenbergen genoemd en stond aanvankelijk op het grondgebied van Nieuwkuijk. Later kwam het onder Drunen. Het geheel was toen in het bezit van de familie van Haestrecht.

Toen de Fransen in 1795 in ons land kwamen sneuvelde het kasteel van Drunen. Het werd verwoest en platgebrand. Alleen het poortgebouw overleefde de verwoestingen. Het kasteel werd niet meer opgebouwd. Wel werd het poortgebouw geschikt gemaakt voor bewoning. Sindsdien heet het kasteeltje dan ook het kasteel van d’Oultremont. Tegen het einde van de negentiende eeuw werd het gebouw nog eens flink onder handen genomen. Het werd danig verbouwd en aan de achterzijde uitgebreid, omdat leden van de familie d’Oultremont het wilden bewonen. Uit deze tijd stammen de linkervleugel met hangtorentjes en de middenpartij.

De familie d’Oultremont bleef tot 1977 verbonden aan het kasteel d’Oultremont, hoewel leden van de familie er maar sporadisch kwamen. Het huis en het park raakten danig in verval, waarna het ten verkoop werd aangeboden. Het landgoed werd in 1989 gekocht door de heer Taminiau, die mededirecteur was van het attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel. Hij ging hier een park exploiteren, dat vooral gericht was op kinderen, ‘Het Land van Ooit’. We weten inmiddels dat het park niet levensvatbaar bleek te zijn.

Deel dit project