Actueel

Orly & Endevoets verkozen tot beste leerbedrijf 2024, sector entree!

Orly & Endevoets verkozen tot beste leerbedrijf 2024, sector entree! 1200 1200 Orly & Endevoets
''Wij zijn écht super trots op deze prestatie! Dank aan al onze fantastische collega's die zich dag in en dag uit inzetten om leerlingen op te leiden. Zonder jullie bereidwilligheid, inzet en doorzettingsvermogen was dit niet gelukt. Deze titel is voor ons een kers op de taart. Een bevestiging dat wij op de goede weg zitten én daadwerkelijk verschil maken voor leerlingen.''

Vrijdag 5 april 2024 maakte SBB bekend dat Orly & Endevoets uit ‘s-Hertogenbosch is verkozen tot beste leerbedrijf voor mbo-studenten in de sector entree. Een prestatie waar wij heel erg trots op zijn!

Erkend leerbedrijf

Mbo-studenten volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij een door SBB erkend leerbedrijf. Orly & Endevoets is al enkele jaren een door SBB erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Studenten opleiden

Orly & Endevoets leidt al jaren mbo-studenten op. Op de werkvloeren leren zij praktische- en sociale vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat een student écht zichzelf kan zijn. De studenten krijgen de mogelijkheid om de fijne kneepjes van het vak te leren in een veilige en geborgde omgeving. Wij zijn nauw betrokken bij de opleiding en ontwikkeling van de studenten en houden hierover frequent contact met de student, de onderwijsinstelling en in sommige gevallen de ouders. Studenten maken bij ons onvoorwaardelijk deel uit van de organisatie. Houden wij een borrel, organiseren wij een teambuildingsdag of een evenement? De studenten zijn natuurlijk ook welkom. Dit versterkt de teamgeest.

Ambassadeursgala

Maandag 13 mei a.s. organiseren de MBO Raad en SBB het mbo ambassadeursgala. Dan kiest een jury de beste mbo-student van Nederland. Tevens worden op dat evenement ook de overallwinnaars van de verkiezing beste leerbedrijf en beste praktijkopleider bekend gemaakt. Zij mogen zich een jaar lang beste leerbedrijf of beste praktijkopleider van Nederland noemen. Natuurlijk gaan wij ons er vol voor inzetten om ook met deze titel naar huis te gaan!

Met de verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland vragen het ministerie van OCW en SBB aandacht voor de 250.000 erkende leerbedrijven en ruim 300.000 praktijkopleiders voor de mbo-studenten. Met stageplekken en leerbanen nemen zij een aanzienlijk deel van de opleidingstijd van de 500.000 mbo-studenten voor hun rekening.

Heeft u vragen?

Deel dit bericht

Orly & Endevoets behaalt hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)!

Orly & Endevoets behaalt hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)! 1587 1587 Orly & Endevoets
''Voor Orly & Endevoets is maatschappelijk verantwoord ondernemen een gegeven. Het zit in onze DNA. Deze certificering is dus een mooie weerspiegeling van wat er binnen Orly & Endevoets leeft.''

Orly & Endevoets geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om te werken. Zij worden door ervaren medewerkers intern opgeleid en begeleid op de werkvloer. Met de inzet gericht op deze doelgroep heeft Orly & Endevoets op 1 januari 2024 een hercertificering behaald voor trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Orly & Endevoets is sinds 1 oktober 2015 PSO-gecertificeerd. Elke twee jaar vindt er een audit plaats om te controleren of een organisatie nog steeds aan de vereisten voor het PSO-keurmerk voldoen. Zo wordt de kwaliteit van de certificering bewaakt. Directeur Berrie Endevoets is trots op het behalen van de hoogste PSO-trede: ‘Voor Orly & Endevoets is maatschappelijk verantwoord ondernemen een gegeven. Het zit in onze DNA. Deze certificering is dus een mooie weerspiegeling van wat er binnen Orly & Endevoets leeft.’

Wat is de PSO?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Er is gemeten hoe Orly & Endevoets scoort ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vastgesteld is dat Orly & Endevoets meer dan gemiddeld bijdraagt aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Daarmee heeft Orly & Endevoets de hoogste PSO-trede behaald.

Samenwerken met Orly & Endevoets versterkt het sociale gezicht van andere organisaties

De PSO-certificering van Orly & Endevoets heeft voordelen voor de organisaties die samenwerken met Orly & Endevoets. Door te kiezen voor Orly & Endevoets dragen deze organisaties op indirecte wijze bij aan socialer ondernemen. Zij laten nadrukkelijk een sociaal gezicht zien aan medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten. Alle indirecte bijdragen tellen ook mee bij de beoordeling van een mogelijke PSO-certificering voor deze organisaties. Wanneer Orly & Endevoets een project uitvoert, dan mag de opdrachtgever de sociale bijdrage die Orly & Endevoets levert optellen bij het eigen resultaat voor een sociale bijdrage. Zo kunnen zij hun sociale doelstellingen behalen.

Het certificaat vind je hier.

Heeft u vragen?

Deel dit bericht

Berrie Endevoets van Orly & Endevoets, Mark Wonders van Woonmeij en Gerard Dinnessen van Caspar de Haan houden houten huisjes omhoog met daarop hen handtekening. Dit symboliseert de ondertekening van het handboek verduurzaming.

Ondertekening handboek verduurzaming

Ondertekening handboek verduurzaming 2560 1707 Orly & Endevoets
''Wij zijn trots op de vastgelegde procedures en gemaakte afspraken. Deze geven duidelijkheid voor alle partijen en vooral voor de bewoners.''

Op woensdag 20 december 2023 hebben wij onze handtekening gezet onder het nieuwe ‘Handboek Verduurzaming.’ Samen met woningcorporatie Woonmeij en Caspar de Haan. Teamleider vastgoedbeheer Frans Brouwers (Woonmeij) en directeur-bestuurder Mark Wonders (Woonmeij) zijn trots op de vastgelegde procedures en gemaakte afspraken. Deze geven duidelijkheid voor alle partijen en vooral voor de bewoners.

Inhoud handboek verduurzaming

In het handboek staat onder andere de klantreis verduurzaming beschreven. Van informatieavonden en modelwoningen tot opruimdagen en opleveringen. Het zijn allemaal momenten waarop Woonmeij, Orly & Endevoets en Caspar de Haan contact hebben met bewoners. In het handboek staan dan ook de benodigde documenten om invulling aan deze momenten te geven. Alles om het proces van verduurzamen zo goed, snel en prettig mogelijk te laten verlopen.  Dankzij het handboek houden wij de vaart in het project. Bewoners weten ook precies wanneer zij wat kunnen verwachten en wat dit voor hen betekent.

Trots op deze mijlpaal

Na twee jaar intensief met elkaar te hebben gewerkt aan de inhoud van het handboek, is deze nu rond. Bryan Endevoets vertelt hierover: ‘Ik ben ontzettend trots op wat wij met elkaar hebben neergezet. Het geeft ons allemaal richting en handvatten tijdens het aangaan van de verduurzamingsopgave. Tijdens het opstellen van het handboek, hebben wij al veel van elkaar mogen leren. Elk facet van het verduurzamen van een woning was vertegenwoordigd in de vorm van een collega. Daardoor hebben wij elkaar vanuit onze eigen expertise scherp kunnen houden. Dat heeft voor een sterke, volledige en doordachte inhoud gezorgd. Een mijlpaal waar wij erg trots op zijn.’

Heeft u vragen?

Deel dit bericht

In gesprek met Woonmeij: DEFG, weg ermee!

In gesprek met Woonmeij: DEFG, weg ermee! 2560 1707 Orly & Endevoets
''Met een proactieve verduurzamingspartner die initiatief neemt, kun je snel stappen zetten. Dat is precies wat jullie bij Orly & Endevoets doen. Jullie laten echt zien dat jullie het programma willen uitvoeren. Jullie trekken het proces naar jullie toe en jullie vullen onze vragen in.''

In gesprek met Frans Brouwers en Dirk Brands van Woonmeij

Woningcorporaties mogen vanaf 2028 geen woningen meer in bezit hebben met een energielabel E of slechter. Dit is vastgelegd in de Nationale prestatieafspraken. Woningcorporaties zijn dus volop aan de slag om woningen met een (D), E, F, of G-label aan te pakken. Een behoorlijke opgave, zo ook voor woningcorporatie Woonmeij uit Schijndel. Als verduurzamingspartner van Woonmeij gingen wij deze uitdaging samen aan. In 2023 gingen we van start met het energiezuiniger maken van de eerste 70 corporatiewoningen. En er volgen nog meer.

Hoe pak je zo’n project aan en welke hindernissen moesten worden overwonnen? Bryan Endevoets en Lincy Endevoets zijn hierover in gesprek gegaan met Frans Brouwers (teamleider vastgoedbeheer) en Dirk Brands (specialist duurzaamheid) van Woonmeij.

Lagere woonlasten voor de bewoners

Woonmeij streeft ernaar dat alle woningen zijn voorzien van minimaal een label C. Zij gaan daarin een stap verder dan de Nationale prestatieafspraken vereisen. “De woonlasten van woningen met een energielabel D zijn hoog,’’ vertelt Frans. “Daarom hebben wij ervoor gekozen om óók deze woningen te verduurzamen. Daarnaast verwacht ik dat de druk op woningcorporaties rondom verduurzaming in de nabije toekomst gaat toenemen. De kans bestaat dat de overheid er dan voor kiest om de prestatieafspraken te verruimen, met als gevolg dat ook energielabel D uitgefaseerd moet worden.”

Isoleren en comfort verbeteren

Orly & Endevoets start met een opname van de woning om te beoordelen welke maatregelen uitgevoerd moeten worden. Enkel glas wordt vervangen door HR++ glas. Waar nodig isoleren we de spouwmuur en het dak. Frans: “Voor het isoleren van de zolders hebben we gezamenlijk gekozen voor het materiaal van Isovlas. Dat is een biobased isolatiemiddel en dus extra duurzaam.’’ Naast de reguliere maatregelen om het energielabel te verbeteren, worden er een aantal extra maatregelen genomen. Bryan: “Wij plaatsen tochtstrippen, dichten overige naden en kieren, en vervangen de rookmelders. Dat doet voor het verbeteren van het energielabel niet direct iets, maar voor het wooncomfort wel.’’

Ontzorgen van de opdrachtgever en de bewoners

Voor de interne organisatie van Woonmeij is het een project dat erbij komt. Frans: “Wij hebben de keuze gemaakt om de uitfasering van de lage energielabels mee te laten liften op de trein van planmatig onderhoud. Dat lukt qua personele bezetting momenteel goed. Het is daarbij fijn dat Orly & Endevoets als verduurzamingspartner een hoop van het huiswerk naar zich toe trekt. Orly & Endevoets verzorgt de technische opnames, leggen het contact met de energieadviseur die de labels verzorgt en verzorgen de bewonerscommunicatie. Dat neemt een hoop werk bij ons weg.”

Het proces is zo ingericht dat Woonmeij geen omkijken heeft naar de uitvoering van het programma. Bryan licht toe: “Wij streven ernaar dat Woonmeij in hun systemen ziet dat de energielabels verbeteren en dat wij verder alles regelen. Van de technische opnames tot de bewonerscommunicatie en het contact met het bureau dat de energielabels indexeert. Wij vullen tijdens de werkzaamheden digitale BENG-formulieren in en leggen hiermee bijvoorbeeld vast met welk materiaal en isolatiedikte de zolder of de spouw wordt geïsoleerd. Deze rapporten worden, samen met het opleverformulier, automatisch naar de vastgoedadviseur verstuurd. Die indexeert vervolgens het label van de woning op afstand zonder dat hier een extra woningopname voor nodig is. Onze insteek is om de opdrachtgever en de bewoners zo min mogelijk te belasten.”

Frans knikt instemmend: “Wij kozen voor een partij die welwillend is om het hele proces naar zich toe te trekken. Ik ga niet nadenken of deze partij wel voldoende timmermannen heeft om de zolders te isoleren. Dat zijn uitdagingen die ontstaan en weer opgelost worden. Wij willen niet achteromkijken: één keer goed neerzetten en er vervolgens op vertrouwen dat het goed wordt uitgevoerd.” Doordat Woonmeij en Orly & Endevoets al langer samenwerken is er een basis van vertrouwen. Dirk vult aan: “Als je echt wil verduurzamen, dan kan dat alleen door samen te werken op de lange termijn. Dat gaat niet werken als je voor elk nieuw project op zoek gaat naar een nieuwe partner, of de goedkoopste.’’

Data op orde

Als je woningen gaat selecteren voor zo’n project, dan moet de data van je vastgoed op orde zijn. “En dat is meteen een grote uitdaging voor Woonmeij,” stelt Frans. “De geregistreerde energielabels moeten kloppen en correct zijn afgemeld volgens de NTA (Nederlands Technische Afspraak).’’ Bryan vult aan: “De verandering in de berekeningsmethodiek van energielabels heeft veel achterstand opgeleverd. Daardoor kloppen veel energielabels niet meer.’’ Frans legt uit: “Daarom werken wij met een zogenaamd pre-label. Op basis van de nieuwe rekenmethodiek is er een pre-label bepaald. Die worden vervolgens gecontroleerd tijdens nieuwe woninginspecties. Dat kan betekenen dat een woning die nu energielabel D heeft, onder de nieuwe rekenmethodiek energielabel C heeft. Andersom kan natuurlijk ook. Die vastgoeddata geeft dus een onzekere factor voor het bepalen van de aanpak van de verduurzaming van deze woningen. Dat is een van de redenen om het project te benaderen als een serie van één. Ons bezit is versnipperd, niet alleen vanwege de locatie, maar ook kwalitatief.”

Tevreden bewoners

Als je werkzaamheden uitvoert in bewoonde staat, dan moet je dat zorgvuldig afstemmen met de bewoners. Dit legde Woonmeij volledig in handen van Orly & Endevoets. Lincy vertelt: “Onze bewonersconsulent Inge belt de huurders na de uitvoering van de werkzaamheden op om te vragen of het goed is verlopen. Die cijfers zijn tot op heden echt heel hoog en positief. Wij hebben gemiddeld een dikke 8,5 ontvangen. Voor huurders is het fijn dat de overlast redelijk beperkt blijft en van korte duur is, maar het comfort van de woning is direct hoger. Daarnaast levert het voor de huurder een verlaging van de woonlasten op. Dat is natuurlijk fijn!’’

Goede samenwerking

Wat is vanuit Woonmeij de belangrijkste tip voor andere woningcorporaties die nog zoekende zijn naar de invulling van deze prestatieafspraak? Dirk: “Wij hebben voor deze opgave geen gigantisch beleidsstuk weggezet; je wil gewoon snelheid maken en niet verzeild raken in lange beleidsstukken.’’ Frans knikt instemmend: “Kijk naar de opgave, houd die tegen het licht en onderzoek waar je die in het bestaande proces kunt onderbrengen. Als je de prestatieafspraken plat slaat, dan is het niet zo ingewikkeld. Met een proactieve verduurzamingspartner die initiatief neemt, kan je dan snel stappen zetten. Dat is precies wat jullie bij Orly & Endevoets doen. Jullie laten echt zien dat jullie het programma willen uitvoeren. Jullie trekken het proces naar jullie toe en jullie vullen onze vragen in.’’

Dirk: “Als verduurzamingspartner denken jullie ook vooruit en nemen jullie zelf goede initiatieven. Bijvoorbeeld het inzetten van een Co2-neutrale schaftkeet. Daar hebben wij als Woonmeij niet om gevraagd, maar een initiatief waar jullie mee aan komen zetten. Dat zoek je eigenlijk ook in die ketensamenwerking.” Frans vult aan: ‘’Ook het feit dat jullie aansluiten bij duurzame initiatieven, zoals Building Balance. De welwillendheid om daarin voorop te lopen, dat is innoverend vermogen. Bij Orly & Endevoets is er verder een gezonde balans tussen eigen vakmannen en uitbesteed werk. Daarnaast zijn jullie in staat snel te schakelen. Er is altijd wel een woning die er tussendoor komt. Dat pakken jullie snel en goed op,’’ vertelt Frans.

Heeft u vragen?

Deel dit bericht

Steiger voor de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch met aan de steiger steigerdoeken bevestigd

Restauratie torentje Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch

Restauratie torentje Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch 1500 1000 Orly & Endevoets
De restauratie van het torentje van de Grote Kerk middenin onze binnenstad van 's-Hertogenbosch vraagt om een uitdagende steigerconstructie. Na een goede voorbereiding, is deze bijzondere steiger nu door onze collega's gemonteerd.

In opdracht van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch gaan wij de toren bovenop de Grote Kerk middenin hartje ‘s-Hertogenbosch restaureren. Om deze toren te kunnen bereiken, hebben wij eerst een steiger mogen bouwen.

Uitdagende steigerconstructie

Om de toren bovenop de kerk veilig te kunnen bereiken, hebben wij een mooie steigerconstructie bedacht. Tijdens het bedenken en uittekenen van deze steigerconstructie, zijn wij de nodige uitdagingen tegengekomen. Zo was niet bekend of de toren zich daadwerkelijk op het midden van het dak van de kerk bevond. Ook de daadwerkelijke hoogte van de toren was gissen. Onze steigertekenaar Moustafa is daarom meerdere keren gaan inmeten, om de steigertekening zo dicht mogelijk op de feitelijke situatie te laten aansluiten.

32-meter hoge steiger met loopbrug

De steiger is aan de voorgevel opgebouwd. Hier reikt de steiger tot aan het hoogste punt van het dak. Vanaf daar is er een loopbrug gebouwd, welke leidt naar de toren. Rondom de toren is vervolgens opnieuw een steiger gebouwd die de hoogte in gaat. De totale steiger is dan ook zo’n 32 meter hoog en dat zorgt voor een verbluffend uitzicht. Vanaf de steiger heb je een 360 graden uitzicht op onze hele mooie binnenstad. Zo heb je goed zicht op de markt, de bekende Sint-Janskathedraal en op natuurgebied de ‘Bossche broek’. Vanaf de markt zie je de steigerconstructie rondom de toren ook staan. Dat heeft mooie foto’s opgeleverd. Onze fantastische collega steigerbouwers hebben dagenlang hard gewerkt om deze steiger te bouwen. Steigertekenaar Moustafa is elke dag op het project aanwezig geweest om de constructie waar nodig bij te stellen. Dit is vanwege al het voorbereidende werk eigenlijk niet nodig geweest. Wij zijn in ieder geval heel erg trots op onze collega’s, want zeg nou zelf: deze steiger is toch een plaatje!

ERM gecertificeerd

Nu de steiger veilig staat, kunnen wij binnenkort starten met de restauratie. Wij zijn al jaren een ERM gecertificeerd bedrijf en daar zijn wij heel erg trots op. ERM staat voor ‘Erkend Restauratie Bedrijf’. Voor de toekenning van dit certificaat wordt ons restauratiewerk getoetst aan verschillende strenge regels en kwaliteitsnormen.

Heeft u vragen?

Deel dit bericht

Twee bouwvakkers bouwplaatsmedewerkers die samen een muur aan het metselen en voegen zijn

Hemel te rijk in rijksmonument ‘Hemelrijk’!

Hemel te rijk in rijksmonument ‘Hemelrijk’! 2560 1707 Orly & Endevoets
Het restaureren van rijksmonument 'Hemelrijk' in Kerkwijk vraagt om deskundigheid, passie en aandacht. Zo zijn wij het metsel- en voegwerk aan het herstellen en vervangen, scheuren in de gevel aan het het repareren, de gevel aan het reinigen en hebben wij veilige steigers gebouwd.

In opdracht van Van den Bouwhuijsen B.V. zijn wij momenteel de gevel  van het herenhuis en rijksmonument ‘Hemelrijk’ aan het restaureren. Het herenhuis is in bezit van een particulier en staat in Kerkwijk.

Restaureren van een rijksmonument: het uitvoeren van een ambacht

Dit prachtige rijksmonument staat momenteel in onze steigers, zodat wij deze kunnen restaureren. Onze collega steigerbouwers hadden daar een leuke klus aan. Het herenhuis ligt namelijk volledig in het groen. Dat is werken met een prachtig uitzicht. Naast het bouwen van de steigers, zijn wij ook de gevel van dit rijksmonument aan het restaureren. Zo zijn onze collega’s momenteel het metselwerk en het voegwerk aan het herstellen en vervangen. De scheuren in de gevel worden ook gerepareerd. Daarnaast zijn wij de gevel aan het reinigen. Zo dragen wij met het restaureren letterlijk bij aan het behoud van dit prachtige rijksmonument. Daar zijn wij dankbaar voor en trots op!

De geschiedenis van ‘Hemelrijk’

De eigenaar van het rijksmonument ‘Hemelrijk’ vertelt met trots over de rijke geschiedenis van het huis. Zo stamt het rijksmonument uit het jaar 1834. Dat betekent dat ‘Hemelrijk’ de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. In de gevel zijn dan ook inslagen van kogelgaten zichtbaar. Deze worden uiteraard niet door ons gerestaureerd, omdat zij iets vertellen over de geschiedenis van het rijksmonument vertellen. Aan de voorzijde van het huis staan twee gigantische bomen. Op het moment van fotograferen staan deze bomen vol in de bloei. Dat is een prachtig gezicht. De eigenaar van het rijksmonument vertelt dat de bomen allebei al zeker meer dan 200 jaar oud zijn. Hij laat de bomen elk jaar door een boomspecialist onderzoeken. Zo probeert hij de gezondheid van de bomen zoveel als mogelijk te garanderen.

ERM gecertificeerd

Wij zijn al jaren een ERM gecertificeerd bedrijf en daar zijn wij heel erg trots op. ERM staat voor ‘Erkend Restauratie Bedrijf’. Voor de toekenning van dit certificaat wordt ons restauratiewerk getoetst aan verschillende strenge regels en kwaliteitsnormen.

Heeft u vragen?

Deel dit bericht

Bewoner wordt collega!

Bewoner wordt collega! 2560 1707 Orly & Endevoets
Bewoner draagt als bouwvakker zwarte werkkleding en houdt een voegspijker en voegbord vast. Bewoner wordt collega.
Onze werkzaamheden aan 17 woningen in Den Dungen hebben een bijzondere samenwerking opgeleverd. Bewoner wordt collega!

Sinds kort hebben wij een leuke, nieuwe collega: Ronaldo Arpots. Ronaldo en Orly & Endevoets hebben elkaar op een leuke manier leren kennen, namelijk op project. Ronaldo woont samen met zijn moeder en broer in een van de 17 woningen in Den Dungen die wij recent – in opdracht van Woonmeij – energetisch gerenoveerd hebben. ‘Tijdens de uitvoering van het project heb ik aan de uitvoerder van Orly & Endevoets gevraagd of zij werk voor mij hadden,’ vertelt Ronaldo. ‘Tijdens een keukentafelgesprek hebben wij toen afgesproken dat ik een paar keer meer ging lopen met het Orly & Endevoets college. Zo krijg ik de kans om te onderzoeken of de bouw ook echt iets voor mij is. Gelukkig is dat heel goed bevallen en werk ik nu met veel plezier onder begeleiding van mijn leermeester William van Diessen aan een project.’ Zo wordt een bewoner ineens een collega!

Hoe komt bewoner/collega Ronaldo in de bouwbranche terecht? 

Ronaldo is 19 jaar jong en staat dus aan het begin van zijn loopbaan. Voordat hij bij Orly & Endevoets aan de slag ging, genoot hij van een tussenjaar. Hij heeft namelijk twee jaar lang autotechniek gestudeerd, maar dit was het toch niet helemaal voor hem. ‘Ik wilde graag de tijd nemen om na te denken over wat ik wilde gaan doen. Na een aantal maanden kwam ik tot de beslissing dat ik graag iets in de bouw wilde doen. Ik ben daarom heel blij met het Orly & Endevoets college. Het is een fijne plek waar ik de ruimte kreeg om het voegen en metselen uit te proberen. Als het Orly & Endevoets college er niet was geweest, had ik hier misschien niet gewerkt. Het gaf mij de kans om te leren.’

Wat vindt bewoner/collega Ronaldo leuk aan de bouw?

Inmiddels leert Ronaldo onder begeleiding van leermeester William de fijne kneepjes van het voegen. Ronaldo vertelt daarover: ‘Voegen vind ik echt heel erg leuk. Dat kan ik ook beter dan metselen, want dat heb ik pas een keer gedaan. Ik wil ook graag alle andere disciplines leren, zodat ik zoveel mogelijk kan.’ Op de vraag hoe het bevalt om in de bouwbranche te werken, antwoordt hij: ‘Ik vind het erg fijn om buiten te werken, dus in dat opzicht zit ik zeker goed. Ook het werken op grote projecten is erg leuk. Er zijn veel verschillende mensen en het contact onderling is fijn. Er gebeurt altijd iets en er wordt veel gelachen. Als ochtendmens vind ik het vroege opstaan ook geen probleem. Op dit moment is er niets aan het werk dat ik minder leuk vind, maar misschien komt dat nog wel.’

Hoe verloopt het contact met zijn collega?

Het contact met leermeester William verloopt ook erg fijn. ‘William legt alles goed uit en als het mij niet lukt, legt hij het meerdere keren uit. Hij is ook erg gezellig en haalt mij elke dag thuis op. Hij herinnert mij ook aan kleine dingen, zoals mijn broodtrommel. Ik voel ook echt de ruimte om vragen te stellen. Dat geldt overigens ook voor mijn andere collega’s. Die helpen mij ook als ik vragen heb.’

Bewoner wordt collega!

Het is voor ons heel leuk en bijzonder dat deze samenwerking tot stand is gekomen. Als bewoner heeft Ronaldo de impact van een energetische renovatie mogen ervaren en Orly & Endevoets als uitvoerende partij meegemaakt. Ook voor Woonmeij is dit een hele bijzondere samenwerking. Als woningcorporatie heeft Woonmeij echt hart voor de bewoner. Mooi om dan te zien dat een bewoner er actief voor kiest om mee te werken aan het onderhouden, verbeteren of verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Een hele mooie en waardevolle kruisbestuiving: van bewoner naar collega, hopelijk gaan we dat nog vaker zien!

Heeft u vragen?

Deel dit bericht

Onze nieuwe steigertekenaar Moustafa Alobeid

Onze nieuwe steigertekenaar Moustafa Alobeid 1900 800 Orly & Endevoets
Op 5 september 2022 is Moustafa Alobeid bij Orly & Endevoets in dienst getreden als steigertekenaar.

Op 5 september 2022 is Moustafa Alobeid bij Orly & Endevoets in dienst getreden als steigertekenaar. Zes jaar geleden is Moustafa vanuit Syrië naar Nederland geëmigreerd. Hier in Nederland heeft hij zijn gezin gesticht, waar twee mooie dochters uit zijn voortgekomen. Een dochter van 2 jaar oud en een dochter van 4 jaar oud. In Syrië heeft hij architectuur gestudeerd, maar dat diploma is in Nederland niet geldig. Op zoek naar een baan die aansloot bij zijn vaardigheden en ambities, kwam hij bij ons terecht. ‘Hier kreeg ik de kans om weer te gaan tekenen. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb nog altijd de droom om in Nederland architectuur te studeren. Wie weet wat de toekomst mij brengt.’

Op de vraag of hij het naar zijn zin heeft bij Orly & Endevoets antwoordt hij: ‘Het bevalt echt heel erg goed om hier te werken. Super goed zelfs. Ik vind eigenlijk alles leuk. Het werk, de collega’s en de sfeer. Bij Orly & Endevoets kom je echt terecht in een warme omgeving. De collega’s willen je graag helpen en staan altijd open voor een praatje. Daarnaast krijg ik heel veel vertrouwen en vrijheid met betrekking tot het uitoefenen van mijn werk. Ik krijg de vrijheid om zelf mijn werkdagen in te vullen. Als ik de behoefte voel om even naar buiten te gaan, dan ga ik een gebouw inmeten. Als ik wil gaan tekenen, dan ga ik tekenen. Vertrouwen is voor mij heel erg belangrijk en daar ben ik dan ook zuinig op. Ik voel mij daardoor heel gemotiveerd om iets extra’s terug te doen. Ik wil graag laten zien dat ik het waardeer.’

Als steigertekenaar is Moustafa voornamelijk bezig met – het woord zegt het al – het tekenen van steigers. Hiervoor maakt hij gebruik van het programma Revit en AutoCAD. Goede steigertekeningen zijn voor de werkvoorbereiding van een project heel belangrijk. Zo kunnen onze steigerbouwers doen waar zij goed in zijn: het monteren van veilige steigers. Over zijn werk inhoudelijk zegt Moustafa: ‘Ik vind het werk echt heel leuk, want ik vind tekenen heel leuk. Architect worden is nog steeds mijn droomberoep, dat heeft niets te maken met mijn diploma. Ik steek daarom graag extra tijd in het tekenen van de gebouwen waar de steigers tegenaan gemonteerd gaan worden. Ook werk ik graag met kleuren. Zo zijn kantplanken bijvoorbeeld altijd in dezelfde kleur. Op die manier is het ook voor mijn collega’s duidelijk wat zij op de tekening zien. In het begin was het voor mij heel moeilijk om steigers te tekenen. Ik moest namelijk alle steigermaterialen leren kennen. Dat gaat nu al een stuk beter. Ik kom nog steeds uitdagingen tegen, maar dan vraag ik hulp aan mijn collega’s. Vaak vraag ik aan drie verschillende collega’s om een oplossing en ga daarna zelf puzzelen welke oplossing het beste past. Het werk blijft ook leuk doordat elk gebouw een nieuwe uitdaging is. Sommige steigers zijn namelijk heel erg hoog, of er is een andere opbouw nodig vanwege de vorm van het gebouw. Elke tekening is verschillend en dat maakt het werk dus leuk. Zo vraagt elk project om een nieuwe oplossing.’

Wij zijn heel erg blij met zo’n gedreven, nieuwsgierige en leergierige collega als Moustafa. Wij hopen dan ook nog lang met elkaar te mogen samenwerken. Dank je wel voor jouw tijd Moustafa!

Deel dit bericht

VGO-keur

Orly & Endevoets is VGO-gecertificeerd!

Orly & Endevoets is VGO-gecertificeerd! 1900 800 Orly & Endevoets
VGO-keur
VGO-gecertificeerd! Op 6 december 2022 hebben wij met zijn allen het behalen van het VGO-keurmerk gevierd! Hier zijn wij echt heel trots op, want dit is een intensief proces geweest. Wij zijn in totaal ruim 1,5 jaar bezig geweest met het behalen van dit keurmerk. Als team hebben wij tijdens dit proces inhoudelijk veel geleerd over RGS werken.

VGO-gecertificeerd! Op 6 december 2022 hebben wij met zijn allen het behalen van het VGO-keurmerk gevierd! Hier zijn wij echt heel trots op, want dit is een intensief proces geweest. Wij zijn in totaal ruim 1,5 jaar bezig geweest met het behalen van dit keurmerk. Als team hebben wij tijdens dit proces inhoudelijk veel geleerd over RGS werken.

In 2023 gaan wij hier dan ook verder vervolg aangeven om deze manier van werken breder te verankeren in de organisatie. Het behalen van het VGO-keurmerk bestaat uit drie onderdelen: een kantooraudit, een projectaudit en een klanttevredenheidsonderzoek. Voor de kantooraudit is zowel het planmatig onderhoud, alsmede het restauratiewerk aan de beurt geweest.  Op basis van het klanttevredenheidsonderzoek scoorde wij een 4,7 van de 5. Daar kun je mee thuiskomen, toch?! In het bijzonder dank voor alle collega’s die zich zo hard hebben ingezet om dit mogelijk te maken. Dit jaar staat op de planning om het RGS-werken verder in de organisatie te implementeren.

Deel dit bericht

Martione - als ze er niet zijn, moeten wij ze zelf maken.

Als ze er niet zijn, moeten wij ze zelf maken

Als ze er niet zijn, moeten wij ze zelf maken 1900 800 Orly & Endevoets
Martione - als ze er niet zijn, moeten wij ze zelf maken.
Voor mijn vak lees ik allerlei artikelen over het werven en behouden van o.a. jonge mensen voor op onze bouwplaatsen. Ik lees, volg webinars en ben aanwezig bij vakgroep bijeenkomsten. Wat mij opvalt is dat veel bedrijven in het MBO naar leerlingen zoeken. Dan nog een enkele, toevallige zij-instromer maar dan houdt het wel op met zoeken.

Voor mijn vak lees ik allerlei artikelen over het werven en behouden van o.a. jonge mensen voor op onze bouwplaatsen. Ik lees, volg webinars en ben aanwezig bij vakgroep bijeenkomsten. Wat mij opvalt is dat veel bedrijven in het MBO naar leerlingen zoeken. Dan nog een enkele, toevallige zij-instromer maar dan houdt het wel op met zoeken.

Bij Orly en Endevoets zitten wij natuurlijk met hetzelfde vraagstuk: iedereen is op zoek naar vakmensen. Mijn motto: als ze er niet zijn, moeten we ze zelf maken.

Zo ben ik vorig jaar gestart om contacten te leggen met scholen; middelbaar onderwijs, het MBO, BouwMensen (voor het MBO) maar ook het praktijkonderwijs. Naar mijn idee zit de kracht in het samenwerken met het onderwijs: ik vertel wat we doen, waar staan we voor, hoe gaan we met elkaar om en waar zijn we naar op zoek. Maar ik kijk ook naar wat we als bedrijf terug kan doen voor het onderwijs, waar hebben zij behoefte aan. Zo ontstaat een samenwerking waar je allebei iets aan hebt. Ja, het kost (veel) tijd maar je krijgt er zoveel voor terug!

Zo kwam bij ons Olivier, leerling uit het Praktijkonderwijs. Hij had al verschillende stageplaatsen gehad en kwam nergens tot zijn recht. Met als gevolg dat hij zich ging verslapen, ziekmelden of gewoon helemaal niet kwam. Ik ging in gesprek met Olivier op zoek naar waar hij behoefte aan had. Door mijn vele gesprekken met jongeren, weet ik dat de meesten behoefte hebben aan duidelijke communicatie (hebben we dat niet allemaal?). We zijn het gaan proberen met Olivier, eerst bij ons in de hal. Meervoudig doel: hij leert het bedrijf, de mensen en het materiaal kennen, wij leren hem kennen. Olivier kreeg structuur en had het naar zijn zin, hij bloeide helemaal op. Hij zit nu in onze steigerbouwploeg en vraagt zelfs in zijn vakantie of hij toch mag komen werken. Hoe mooi is dat?

Dan hebben we ook Jordi, leerling uit het speciaal onderwijs. Ook bij ons in de hal begonnen, een rustige, wat stille jongen die hard werkt. Door een scooter ongeluk liep hij wat achter maar hij pikte het daarna weer super goed op. Nu gaat hij met onze leermeester Bertus mee en leert hij voegen. Staat hij ineens met een filmpje op onze social media. Hoe mooi is dat?

Door deze samenwerking ontstond in 1 van onze gesprekken het idee om een leertraject op te zetten voor leerlingen die interesse hadden. Mijn collega en ik gingen op snuffelstage op school om te kijken waar deze jongens behoefte aan hebben. Zo kwam ik in gesprek met Othman, een van de leerlingen die zich al opgegeven had. Ik vroeg hem waarom het hem leuk leek, ik kon mij voorstellen dat het voor hem ook best spannend was om zich op te geven voor iets wat nog niet bestond. Eerst was hij een beetje verlegen maar ik vond het zo leuk dat ik doorvroeg en zo ontstond een super leuk gesprek. Gevolg: school belde een paar weken later, Othman vond ons gesprek zo leuk, hij wilde bij ons stage komen lopen. Hoe mooi is dat?

Moraal van dit verhaal? Leerlingen uit het praktijk onderwijs hebben goede gesprekken, aandacht, af en toe een compliment maar vooral duidelijkheid nodig. Tot dusver niks geks toch? Wat ze ook nodig hebben? Een berg geduld en soms wel 1000 kansen! Blijven vertellen en uitleggen wat wel en niet kan, hoe iets ‘moet’ en hoe we hier werken en met elkaar omgaan. Een stukje extra opvoeding dus.

Ik heb inmiddels een stuk of 10 van deze jongens en daar ben ik maar wat trots op! Ik ben trots op hoe ze groeien maar vooral hoe ze gaan stralen als ik vraag hoe het met ze gaat en hoe ze het vinden. Een mooier compliment kun je mij niet geven. Als ik meer leermeesters had, zou ik nog wel 10 van deze jongens willen. Dat wordt mijn volgende project denk ik 😉.

Martine

Deel dit bericht