Natuur en biodiversiteit

We kijken naar onze bijdrage in de afbraak van de natuur hier en elders. Hier door bijvoorbeeld veel steen toe te voegen, mogelijke waterverspilling en elders door de producten die we kopen, zoals vlees, zuivel of chinees hardsteen (mijnbouw).

Onze ambitie binnen dit thema

Wij werken met respect voor de omgeving. Natuur, water, lucht en de bodem zien wij als waardevolle bouwstenen voor de wereld van morgen. Door het beschermen, integreren en herstellen van de natuur, zorgen wij voor prettige en aantrekkelijk plekken waar mensen leven en genieten.

We werken aan

wagenpark duurzamer wassen

Duurzamer wassen wagenpark

We hebben best wel wat wagens rijden. We vinden het belangrijk dat ze netjes en schoon zijn. Dus wassen we ze regelmatig. Dat moét duurzamer kunnen. We zoeken het uit en werken de mogelijkheden uit. 
groen toevoegen waar mogelijk

Groene daken/gevels maken

We voegen groen toe waar mogelijk. We praten met diverse partijen hoe en waar we kunnen "vergroenen"  in wijken of straten waar we gewerkt hebben.

Gerealiseerd

Oog voor mens en planeet - Orly & Endevoets

Kennis “Wet natuurbescherming”

De flora en fauna heeft vaak invloed op de projecten van onze opdrachtgevers. Wij denken graag mee en zorgen daarom voor de juiste kennis in huis. Ricky heeft cursussen gevolgd inzake de "Wet natuurbescherming". Hij heeft nu alle kennis van de regels van de "Wet natuurbescherming" en adviseert onze opdrachtgevers hierover. Dat werpt zijn vruchten af, want door het tijdig nemen van mitigerende maatregelen, voorkomen we vertraging van de projecten door  het aanwezig zijn van bijvoorbeeld vogels of vleermuizen. 

Direct naar