Restaureren

De Grote Kerk – ’s-Hertogenbosch - Orly & Endevoets

De Grote Kerk – ’s-Hertogenbosch

De Grote Kerk – ’s-Hertogenbosch 1600 1067 Orly & Endevoets
De Grote Kerk – ’s-Hertogenbosch - Orly & Endevoets

Project samenvatting

Opdrachtgever: Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch
Locatie: 's-Hertogenbosch
Samenwerking: Walter Verhoeven, DAKaccent Nederland BV, Huiskamp
Werkzaamheden:
 • steigerbouw
 • aanbrengen nieuwe dakbedekking in de gootlijsten
 • monteren nieuwe koperen deklijsten op de gootlijsten
 • schilderen houten gevelkozijnen
 • houten gootlijsten en stalen muurankers

Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch gaf ons de opdracht onderhoudswerkzaamheden aan De Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch uit te voeren. Werken aan dit prachtige historische monument doen we maar al te graag!

Dus bouwden we steigers tot aan de nok (benieuwd hoe we dit voorbereiden? Zie steigerbouw De Grote Kerk), vervolgens hebben we nieuwe dakbedekking aangebracht in de gootlijsten, we monteerden nieuwe koperen deklijsten op de gootlijsten en schilderden de houten gevelkozijnen, houten gootlijsten en stalen muurankers. Prachtig werk! We glimmen van trots. Een mooi voorbeeld van waar samen werken met DAKaccent Nederland BV, Walter Verhoeven en Huiskamp Totaal Onderhoud, samen doen wordt!

Deel dit project

• Steigerwerk en gevelherstelwerkzaamheden Binderij

Steigerwerk en gevelherstelwerkzaamheden Binderij

Steigerwerk en gevelherstelwerkzaamheden Binderij 1600 1200 Orly & Endevoets
• Steigerwerk en gevelherstelwerkzaamheden Binderij

Project samenvatting

Opdrachtgever: Zayaz
Locatie: 's-Hertogenbosch
Werkzaamheden:
 • gevel herstelwerk
 • steigerbouw

Een prachtig en stijlvol pand in de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch;
de Binderij.

Woningcorporatie Zayaz huisvest diverse ondernemers en bewoners in dit pand en wij mogen het gevelherstelwerk verzorgen. Met zorg en precisie hebben wij deze klus vanaf onze eigen steigers geklaard, terwijl onze vakmannen zo nu en dan hun ogen hebben uitgekeken van het voorbij trekkende carnaval vierende publiek.

Deel dit project

kasteel Land van Ooit - Drunen - Orly & Endevoets

Nu of nooit voor roze kasteel Land van Ooit – Drunen

Nu of nooit voor roze kasteel Land van Ooit – Drunen 1600 1067 Orly & Endevoets
kasteel Land van Ooit - Drunen - Orly & Endevoets

Project samenvatting

Opdrachtgever: Van Dinther Bouwbedrijf
Locatie: Drunen
Werkzaamheden:
 • verwijderen oude (roze) verflagen
 • vervangen van het complete voegwerk
 • herstellen van het metselwerk
 • snijvoegwerk maken in het oudste gedeelte

Voor het roze kasteel van ‘Het Land van Ooit’ was het nu of nooit. Door de roze verf ging de kwaliteit van het gebouw sterk achteruit. Een historisch pand als dit moet natuurlijk behouden blijven. Trots dat we dit schitterende vastgoed weer in ere hebben mogen herstellen.

Het gebouw bestaat uit een oorspronkelijk kasteel en een latere aanbouw. De aanbouw is volledig gesloopt. Wij zorgden voor de originele bebouwing. We hebben de oude (roze) verflagen verwijderd en vervangen het complete voegwerk hersteld. Daarnaast hebben we het metselwerk hersteld en het snijvoegwerk in het oudste gedeelte gemaakt. Tot slot hebben we de gevels met een zogenaamd “dampopen systeem” geschilderd. Door deze verf kan het vocht er wel uit en behouden we dus de gevel en het voegwerk. Een prachtig project waar we heel trots op zijn!

 

Stukje geschiedenis
Het kasteel werd omstreeks 1230 gebouwd. Dit was een groot complex dat uit verschillende gebouwen bestond. Het kasteel van Drunen werd ook wel Steenbergen genoemd en stond aanvankelijk op het grondgebied van Nieuwkuijk. Later kwam het onder Drunen. Het geheel was toen in het bezit van de familie van Haestrecht.

Toen de Fransen in 1795 in ons land kwamen sneuvelde het kasteel van Drunen. Het werd verwoest en platgebrand. Alleen het poortgebouw overleefde de verwoestingen. Het kasteel werd niet meer opgebouwd. Wel werd het poortgebouw geschikt gemaakt voor bewoning. Sindsdien heet het kasteeltje dan ook het kasteel van d’Oultremont. Tegen het einde van de negentiende eeuw werd het gebouw nog eens flink onder handen genomen. Het werd danig verbouwd en aan de achterzijde uitgebreid, omdat leden van de familie d’Oultremont het wilden bewonen. Uit deze tijd stammen de linkervleugel met hangtorentjes en de middenpartij.

De familie d’Oultremont bleef tot 1977 verbonden aan het kasteel d’Oultremont, hoewel leden van de familie er maar sporadisch kwamen. Het huis en het park raakten danig in verval, waarna het ten verkoop werd aangeboden. Het landgoed werd in 1989 gekocht door de heer Taminiau, die mededirecteur was van het attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel. Hij ging hier een park exploiteren, dat vooral gericht was op kinderen, ‘Het Land van Ooit’. We weten inmiddels dat het park niet levensvatbaar bleek te zijn.

Deel dit project

Restauratie Torens Maria van Jessekerk – Delft - Orly & Endevoets

Restauratie Torens Maria van Jessekerk – Delft

Restauratie Torens Maria van Jessekerk – Delft 1400 933 Orly & Endevoets
Restauratie Torens Maria van Jessekerk – Delft - Orly & Endevoets

Project samenvatting

Opdrachtgever: Architectenbureau Veldman Rietbroek en Smit
Locatie: Delft
Werkzaamheden:
 • steigerbouw
 • herstellen van het voegwerk van de torens
 • restaureren natuurstenen onderdelen
 • reinigen van de gevels

Middenin Delft, staat de Maria van Jessekerk. De torens van deze kerk springen direct in het oog, want deze kerk heeft niet één, maar twee torens.

In opdracht van architectenbureau Veldman Rietbroek en Smit hebben wij de steigers gebouwd voor de restauratiewerkzaamheden van deze kerk. Wij herstelden het voegwerk van de torens, restaureerden natuurstenen onderdelen en reinigden de gevels. Prachtig restauratiewerk.

Deel dit project

Restauratie BeKa schoorstenen - Tilburg - Orly & Endevoets

Restauratie BeKa schoorstenen – Tilburg

Restauratie BeKa schoorstenen – Tilburg 1400 933 Orly & Endevoets
Restauratie BeKa schoorstenen - Tilburg - Orly & Endevoets

Project samenvatting

Opdrachtgever: Gemeentelijk Vastgoedbedrijf Tilburg
Locatie: Tilburg
Werkzaamheden:
 • steigerbouw
 • vervangen van voegwerk
 • repareren van metselwerk
 • conserveren van de stalen banden en klimbeugels

Voor Tilburgers is het een bekend ijkpunt: de ‘BeKa-schoorsteen’ van de voormalige wolstoffenfabriek Van den Bergh-Krabbendam. Verrezen in 1904, met een hoogte van ruim 50 meter en het welbekende opschrift ‘BeKa’, vormt de fabrieksschoorsteen een prachtig Rijksmonument. Orly & Endevoets restaureerde de schoorsteen.

Complete restauratie-aannemer

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Gemeentelijk Vastgoedbedrijf Tilburg. Orly & Endevoets is als hoofdaannemer ingeschakeld op dit project. Daarbij bestaan de werkzaamheden uit steigerbouw, het vervangen van voegwerk, het repareren van metselwerk en het conserveren van de stalen banden en klimbeugels die aan de schoorsteen bevestigd zijn.

Zorgvuldig werken

Werken aan een Rijksmonument vereist vanzelfsprekend een zorgvuldige werkwijze. De werkzaamheden werden in nauw overleg met Monumentenzorg en adviesbureau Nebest uitgevoerd. Alle kapotte stenen werden gerepareerd of vervangen, afhankelijk van de mate waarin de betreffende steen beschadigd is. Omdat de schoorsteen rond is, moesten nieuwe stenen speciaal op maat vervaardigd worden. De oorlogsschade die het monument heeft opgelopen blijft intact.
Het is niet de eerste keer dat Orly & Endevoets werkzaamheden verricht aan een monumentale schoorsteen. Zo restaureerden we in 2013 de twee kleinere schoorstenen bij het Textielmuseum, eveneens in Tilburg.

Deel dit project

Sokkel Jeroen Bosch

Sokkel Jeroen Bosch opnieuw opgebouwd

Sokkel Jeroen Bosch opnieuw opgebouwd 1024 680 Orly & Endevoets
Sokkel Jeroen Bosch

Project samenvatting

Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch
Locatie: 's-Hertogenbosch
Werkzaamheden:
 • brokstukken ophalen
 • brokstukken schoonmaken en voorbereiden
 • fundering ter plaatse maken
 • sokkel ter plaatse opbouwen

Een icoon voor stad ‘s-Hertogenbosch; het standbeeld van Jeroen Bosch op de Markt, hartje centrum. Het dateert al uit 1929. De sokkel van het beeld lag in stukken. Aan ons de eer dit weer op te bouwen alsof het nooit kapot is geweest. Mission completed.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de vraag bij ons neergelegd of wij de sokkel van het standbeeld weer konden herstellen. Graag! Daar gaat ons restauratiehart sneller van kloppen. Historie behouden is wat we heel graag doen. Dus hebben we alle stukken naar onze werkplaats gehaald. Elk stuk hebben we grondig schoongemaakt,behandeld en voorbereid. Vervolgens hebben wij de fundering ter plaatse gemaakt en hebben de sokkel als een puzzel weer opgebouwd. De Binder Art services heeft het beeld van Jeroen Bosch er vervolgens weer terug op zijn sokkel geplaatst. Geweldig als je dit mag maken!

Deel dit project

Bredaas Weeshuis Kloosterplein

Restauratie Bredaas Weeshuis uit 1606

Restauratie Bredaas Weeshuis uit 1606 2000 1943 Orly & Endevoets
Bredaas Weeshuis Kloosterplein

Project samenvatting

Opdrachtgever: Winters Bouwbedrijf
Locatie: Breda
Werkzaamheden:
 • steigerbouw
 • vervangen voegwerk en snijwerk voorgevel
 • steenreparaties voorgevel
 • partieel metselwerkherstel overige gevels
 • gevelreiniging

 

Vroeger woonden er weeskinderen in dit Bredase Weeshuis uit 1606. Vastgoed dat we maar al te graag behouden. Wij restaureerden de gevels. Dit prachtige historische pand is weer toekomstproef.

In opdracht Winters Bouwbedrijf hebben wij in 2006 de steigers gebouwd voor onder meer onze gevelrestauratie werkzaamheden. Deze bestonden uit het vervangen van het voegwerk van de voorgevel, snijwerkherstel en steenreparaties. De overige gevels hebben wij partieel hersteld met metselwerkherstel en het reinigen van de gevels. Het voormalige weeshuis aan het Kloosterplein in Den Bosch is weer toekomstproef.

Deel dit project

restauratie De Berenbijt

Restauratie Berenbijt

Restauratie Berenbijt 1900 1272 Orly & Endevoets
restauratie De Berenbijt

Project samenvatting

Opdrachtgever: Nico de Bont
Locatie: 's-Hertogenbosch
Samenwerking: bouwhistorische dienst
Werkzaamheden:
 • bestaand voegwerk verwijderen
 • stenen repareren met reparatiemortel
 • snijvoegwerk vervangen

Het statige pand “De Berenbijt” uit 1852,  gelegen in het centrum van Den Bosch oud mag nooit verloren gaan. Onderhoud is essentieel. De gevels waren toe aan restauratie en dat hebben wij mogen uitvoeren. We hebben bestaand voegwerk verwijderd, stenen gerepareerd met reparatiemortel en snijvoegwerk vervangen. Dit is toch fantastisch; we maken met onze werkzaamheden onderdeel uit van het voortbestaan van dit prachtige monumentale pand.

Deel dit project

Oude Dieze 12

Oude Dieze 12 restauratie

Oude Dieze 12 restauratie 2000 1303 Orly & Endevoets
Oude Dieze 12

Project samenvatting

Opdrachtgever: Aannemersbedrijf Drijvers
Locatie: 's-Hertogenbosch
Werkzaamheden:
 • steigerbouw
 • gevelreiniging
 • metselherstelwerk
 • voegwerkherstel voorgevel
 • partieel herstel achtergevel

De gevels van de Oude Dieze 12 uit 1888, hebben we in opdracht van aannemersbedrijf Drijvers mogen restaureren.

We hebben hiervoor de steigers gebouwd en vervolgens de gevels gereinigd, het metselwerk hersteld, het voegwerk van de voorgevel hersteld en de achtergevel partieel hersteld. Zo hebben we weer een klein onderdeel van het typische historische karakter van ‘s-Hertogenbosch toekomstproef mogen maken.

Deel dit project

Stadhuis Breda

Restauratie Stadhuis Breda

Restauratie Stadhuis Breda 1800 1595 Orly & Endevoets
Stadhuis Breda

Project samenvatting

Locatie: Breda
Werkzaamheden:
 • vervangen voegwerk
 • gevelreiniging

Het stadhuis van Breda is een icoon voor de stad. Belangrijk voor de Gemeente zelf, maar ook voor de gemeenschap. Trots dat wij onze bijdrage mogen leveren aan het behoud van dit historische icoon.

We mochten de gevels reinigen en het voegwerk vervangen. Het voegwerk bestond uit heel dun snijwerk. Vakwerk dus. Daar houden we van.

Deel dit project

Privacy voorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie van bepaalde services via uw browser opgeslagen worden, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt u uw privacy voorkeuren wijzigen. Het is vermeldingswaardig dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op onze website, kan beïnvloeden.

Klik hier voor ons algemene privacybeleid en klik hier voor ons privacybeleid voor sollicitanten.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.