Werken met aandacht: restauratie BeKa-schoorsteen

11 November 2016

Voor Tilburgers is het een bekend ijkpunt: de ‘BeKa-schoorsteen’ van de voormalige wolstoffenfabriek Van den Bergh-Krabbendam. Verrezen in 1904, met een hoogte van ruim 50 meter en het welbekende opschrift ‘BeKa’, vormt de fabrieksschoorsteen een prachtig Rijksmonument. Orly & Endevoets is bezig met de restauratie van de schoorsteen: een werk dat zorgvuldigheid en aandacht vereist.

Complete restauratie-aannemer
De werkzaamheden zijn in juli gestart en worden uitgevoerd in opdracht van Gemeentelijk Vastgoedbedrijf Tilburg. Orly & Endevoets is als hoofdaannemer ingeschakeld op dit project. Daarbij bestaan de werkzaamheden uit steigerbouw, het vervangen van voegwerk, het repareren van metselwerk en het conserveren van de stalen banden en klimbeugels die aan de schoorsteen bevestigd zijn.

Zorgvuldig werken
Werken aan een Rijksmonument vereist vanzelfsprekend een zorgvuldige werkwijze. Een werkwijze die prima past bij onze visie: ‘werken met aandacht’. De werkzaamheden worden in nauw overleg met Monumentenzorg en adviesbureau Nebest uitgevoerd. Alle kapotte stenen worden gerepareerd of vervangen, afhankelijk van de mate waarin de betreffende steen beschadigd is. Omdat de schoorsteen rond is, moeten nieuwe stenen speciaal op maat vervaardigd worden. Ook gaat er speciale aandacht naar de oorlogsschade die het monument heeft opgelopen; die schade blijft namelijk intact.

Het is niet de eerste keer dat Orly & Endevoets werkzaamheden verricht aan een monumentale schoorsteen. Zo restaureerden we in 2013 de twee kleinere schoorstenen bij het Textielmuseum, eveneens in Tilburg. De werkzaamheden moeten volgens planning eind van het jaar afgerond zijn.